Wegversperringen voor de vertaler

Laat ik eerst eens beginnen met een paar weetjes en termen: Met de brontaal wordt bedoeld de taal waarin de oorspronkelijke tekst is geschreven. De doeltaal is de taal, waar de brontaal in wordt overgezet. Het woord vertalen betekent dus het overzetten van een tekst vanuit de brontaal naar een doeltaal.

Een vertaling wordt bij Urgent Vertalen verzorgd door een native speaker. Dit is degene die de moedertaal spreekt van de doeltaal. Deze vertaler moet in de kleinste details de kenmerken weten van de doeltaal, waarbij hij/zij ook een brede kennis van de brontaal en zijn bijbehorende cultuur dient te kennen.

Ieder z'n eigen jargon

De vertaler moet ook rekening houden met voor welke doelgroep de vertaling bedoeld is. Zo heeft ieder vak zijn eigen jargon. Bijvoorbeeld bij een tv-programma dat ondertiteld moet worden, zal de tekst die gesproken wordt, niet alleen letterlijk vertaald worden, ook zal het sterk ingekort moeten worden. Een technische handleiding vraagt een ander stijlgebruik dan een medisch rapport of bijvoorbeeld een reclamebrochure.

Realia

Sommige uitdrukkingen, gezegden of gewone woorden zijn soms moeilijk vertaalbaar. Zo hebben vertalers moeite met het Nederlandse woord "gezelligheid", omdat in andere talen voor dit begrip geen volledig buitenlands synoniem bestaat. Of het woord "private limites company" wordt vertaald in "besloten vennootschap". Wanneer een woord helemaal niet voor komt in een bepaalde vreemd taal, zullen bij de vertaling omschrijvingen gebruikt worden.

Door cultuurverschillen begrijpt men in de doeltaal soms niet de uitdrukkingen van de brontaal zonder extra uitleg of omschrijving. Dit verschijnsel heet realia. Met realia wordt dus bedoeld de gangbare terminologie, unieke verschijnselen en categoriale begrippen die aan een bepaald land of cultuurgebied gebonden zijn. De vertaler zal in dit geval het betekenisverschil van het woord moeten compenseren door een omschrijving te geven of als uitleg een stukje tekst moeten toevoegen. De vertaler Zweeds, Noors of Deens wordt het bijvoorbeeld moeilijk gemaakt bij het vertalen van opa en oma. Het is namelijk zo, dat de moeder en vader van vaders kant farmar en farfar worden genoemd, terwijl de grootouders aan moeders kant mormor en morfar heten. Bij de vertaling van een dergelijk woord, zal de vertaler moeten afwegen of hij de volledige betekenis vertaalt of slechts de woorden oma en opa.

Grammatica

Ook de grammatica van vele talen kunnen onderling enorm verschillen. In het Hebreeuws bestaat een woord dat de handeling "scheppen", "creëren" uitdrukt. Echter het Hebreeuws kent geen werkwoordstijden, zoals dat in het Nederlands bekend is als: tegenwoordige tijd, voltooid verleden tijd, verleden tijd, e.d. En naast het enkelvoud en meervoud kent het Hebreeuws ook de term "dualis", een enkelvoudige vorm, terwijl de dualis een vertaling als tweevoud kent, iets dat altijd sterk bij elkaar hoort.

Vertalen van songteksten

Bij poëzie vertalen moet rekening worden gehouden met ritme en rijmende woorden, zoals bij het vertalen van songteksten. Het probleem is dat het rijmen vaak niet overgebracht kan worden zonder inhoudelijke wijzigingen. Dit kan leiden tot een verlies van informatie of andere waardevolle elementen in de tekst. Een volgend probleem kan zijn dat het aantal lettergrepen, de regel of de strofe niet overeenkomen met de doeltaal.

Problemen voor de vertaler

Zo zie je dat een vertaler voor veel problemen kan komen te staan, voordat hij/zij de tekst, vanuit de brontaal omgezet heeft naar de doeltaal, met zijn specifieke vakjargon.

Een (beëdigde) vertaling met of zonder spoed

Indien u documenten heeft die (beëdigd) vertaald dienen te worden, maken wij een vrijblijvende offerte op basis van de tijd, die de vertaler kwijt is aan het vertalen van uw documenten. Aangezien officiële documenten niet universeel zijn, vinden wij het wel zo eerlijk, dat u betaalt voor de grootte van uw eigen document en niet op basis van “een gemiddelde grootte”.